Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je základní stavební kámen každého webu, od kterého chce jeho majitel, aby fungoval jak má.

Proč tvoříme analýzu klíčových slov:

 • Zjistíme, co lidé hledají, jak často a jaké výrazy používají.
 • Je to hlavní podklad pro tvorbu názvů produktů, popisků a description
 • Budeme mít přehled o tom, jak produkty a služby na webu pojmenovat.
 • Dozvíme se, na jaké slovní spojení máme na našem webu vstupní stránky a které nám scházejí.
 • Z analýzy vychází obsahová strategie – jaký obsah bude návštěvníky zajímat.
 • Pro tvoření informační architektury webu, která říká, jak by na webu mělo být sestavené menu, obsahové sekce, filtry produktů a další sekce.
 • Je to podklad pro mnoho dalších činností na webu, třeba pro linkbuilding nebo tvorbu person.

Při vytváření analýzi klíčovýc slov postupujeme tak, že nejdříve shromáždíme informace od majitele webu: potřebujeme vědět informace o jeho službách, sortimentu produktů a dalších věcech, které na webu chceme prezentovat.

Následně se získáváme další slova a data z různých míst (Seznam, Google, Search console…)

Poté se všechna slova a fráze třídíme. Vytvoříme konkrétnější dataset pro dané téma webu. Odstraňujeme nerelevantní fráze a slučujeme fráze s diakritikou a bez. K relevantním slovům získáváme hledanost a další informace: vstupní stránky, konkurenčnost, trendovost a další.

Pak nastává nejsložitější fáze celé analýzy: všechna nasbíraná klíčová slova začneme zaklasifikovávat do jednotlivých kategorií. Kategorie se určují na základě toho k čemu je analýza klíčových slov určena. Ideálně je vždy klasifikovat různé kategorie aby se analýza dala do budoucna využít i k jiným věcem než je primárně určena. Na konci se z klasifikovaných segmentů dělají tabulky a grafy, aby bylo jasně a lépe vidět, které kategorie jsou silné a které zase ne.

Nakonec už zbývá jediné: implementovat analýzu klíčových slov do vašeho webu a obsahu.

Jaká data zpracováváme:

 • návrhy klíčových slov Seznam a Google,
 • našeptávače Google a Seznam,
 • informace od klienta,
 • data z PPC kampaní
 • data ze search console,
 • další vstupy, které jsou k dispozici.

 

Potřebujete vytvořit analýzu klíčových slov?

Kontaktujte nás