Zhodnocení a návrh rozvoje obsahu

Každý typ podnikání má své specifické potřeby a tedy i druhy obsahu se budou lišit.

Před samotným návrhem na rozvoj obsahu se musíme ale detailně seznámit s konkurencí, sezónními trendy a také pro jaké cílové skupiny budeme psát.

Pro analýzu obsahu konkurence používáme nástroje typu Ahrefs.com a Marketingminer.cz který nám přesně řekne na jaký obsah konkurence se nejvíce odkazuje, jaký má největší zapojení v sociálních sítích,nebo jaký se objevuje nejvýše ve vyhledávání. Takový nejúspěšnější obsah nás může inspirovat při tvorbě vlastního obsahu a publikačního plánu.

Musíme také projet výsledky vyhledávání na dané téma a zjistit kdo na ně nejvíce zobrazuje.

Zjistíme také, o čem konkurence nepíše a vzniká tam takzvaná obsahová mezera. To mohou být klíčová slova, která souvisí s tématem podnikání ale nejsou zacílená na žádný vytvořený obsah. Nebo otázky které se lidé ptají ale neexistují na ně relevantní odpovědi.

Projdeme výsledky vyhledávání a nejlepší obsah který takhle najdeme se snažíme udělat ještě lepší, aby to mělo co největší přínos pro čtenáře.

Protože čtenáři i vyhledávače mají rádi obsah, který je často aktualizovaný a přínosný, dopředu vytipujeme několik nejdůležitějších kategorií pro které budeme tvořit na jedné stránce evergreen content. Jedná se o úzce zacílený a unikátní zdroj obsahu, který se bude neustále doplňovat a vyhledávačům tak dáme signál že se danému tématu hodně věnujeme a je pro nás důležitý.

Evergreen obsah může být:

  • “Jak na to” průvodci
  • Odpovědi na nejčastější otázky
  • Definice, slovník
  • Seznamy
  • Statistiky
  • Události, které se sezóně opakují

Obsah by také měl vyházet z unikátních dat které klient může poskytnout, právě to pak představuje konkurenční výhodu, když vycházíme z kvalitních informací které nikdo jiný nemá. Proto součástí první analýzy je také zjistit jaké data by se hodily a které by měli i největší úspěch v následné propagaci.

V této prvotní fázi je velmi důležité pochopit potřeby klienta a ujasnit si co mu vstupní obsahová analýza přinese.

Potřebujete nové nápady na obsah a vyhodnotit ten starý?

Kontaktujte nás