Minulý měsíc zorganizoval Pavel Ungr na půdě českého Google videokonferenci s předním odborníkem na SEO ze společnosti Google Johnem Muellerem.

Pro ty z vás, kteří nemáte tolik času se prokousávat videozáznamem, přinášíme první část jeho volného překladu – originál videa je zde.

 

Můžeme v ČR očekávat v příštích letech podobný nárůst Featured Snippets jako v minulých letech v US?

John nechce nic slibovat. Ví, že týmy Google na tom pracují. Ale není to tak jednoduché – je potřeba správně pracovat s češtinou atp. Takže nárůst očekává, je to aktuální téma, ale nedokáže slíbit ani zaručit, jak přesně se to bude u nás vyvíjet.

 

Počítá se crawl budget pro stránky typu JS, CSS? Nebo jen čistě pro HTML?

Do crawl budget vstupují požadavky na server – tzn. ano – všechny typy dokumentů včetně JS, CSS, obrázků v rámci webu hrají roli pro výpočet přiděleného crawl budget (=počet stažených stránek za den).

Ale není potřeba se toho úplně obávat, protože Google používá cachování JS, CSS atp. Takže to není tak, že by při každém procházení stránky vždy znovu stahoval všechny JS a CSS soubory – pouze se dotáže, jestli se od minulé návštěvy něco změnilo – pokud ano, stáhne si novou verzi. Pokud ne, použije tu z cache. Většinou tedy použije sobory z cache a na základě toho si vykreslí html stránku.

Nakonec dodal, že crawl budget je trošku přeceňované téma poslední doby a že pro většinu webů to není vůbec problém a není potřeba si s tímto „problémem“ dělat starosti.

 

V případě, že máme dvě verze stránky – http a https – a z nějakého důvodu není nastaveno přesměrování, počítají se potom hodnoty příchozích odkazů pro obě verze odděleně?

Když jsou pro vyhledávač přístupné obě verze stránky – http i https, vyhledávač se podívá, zda mají stejný obsah. Pokud mají stejný obsah, obě url sloučí v jednu. Podle toho se potom k ní chová – tedy příchozí odkazy počítá dohromady. Jinými slovy, Google toto umí ošetřit sám.

Stejně ale John doporučuje použít v těchto případech přesměrování nebo značku canonical na verzi url, kterou považujeme za primární, protože nemáme zaručeno, že Google bude za primární považovat tu, co chceme my.

Pokud to ponecháme na Google bez redirectu nebo canonical, nemáme kontrolu nad tím, jaké vstupní stránky se potom objeví v SERP, tedy těžko můžeme potom hodnotit data v Search Console – data se budou zobrazovat v obou profilech (v http i https verzi).

 

Google často zahodí Meta Description určité stránky a dosadí si do snippetu v SERP vlastní popisek. Co s těmito Description je špatně z pohledu Google a jak je lépe optimalizovat, aby bral Google popisek právě z Description? Proč to Google dělá? Snižuje se váha Meta Description?

Google toto občas dělá proto, že chce uživateli ve snippetu nabídnout informaci, která se týká jeho dotazu. Pokud tuto informaci popisek v Meta Description obsahuje, vezme ji přednostně odtud. Pokud takovou informaci neobsahuje, bude se snažit sestavit vlastní popisek na základě obsahu stránky tak, aby lépe vyhověl potřebám uživatelů.

Můžeme například zkusit obsah Meta Description rozšířit tak, abychom pokryli informace týkající se více různých dotazů, přes které se uživatel na tuto stránku dostává. Potom se šance na zobrazení obsahu z Meta Description zvyšuje.

Meta Description nemá žádný spodní ani horní limit, takže se možná i vyplatí psát je delší, aby se pokryly důležité dotazy. (Google zobrazuje do snippetu určitý počet znaků, resp. pixelů, ale samotný obsah této značky na stránce nemá žádný limit)

Meta Descriptin není hodnotícím signálem algoritmu Google, takže není potřeba do něj nesmyslně tlačit klíčová slova.

 

Je pro Google v pořádku použití rel=next, rel=prev a zároveň meta name robots s hodnotami index, follow pro první stránku u stránkování na kategoriích produktů, a od druhé stránky dál noindex, follow (+ rel next, prev) ?

Nedává úplně smysl používat rel next, prev v kombiaci s noidex, follow. Asi potom nebude naplno využito původního záměru rel next, prev. Ale v praxi je to nejspíše jedno. Google si poradí v pohodě i s tímto. Samozřejmě nutno počítat s tím, že se pak stránky od 2. dál nebudou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

Nejde ale říct jeden obecný postup pro řešení stránkování, který by byl nejoptimálnější pro všechny typy projektů. Někdy to chce si s tím trochu pohrát.

 

Mají odkazy v drop-down menu sníženou váhu?

Ne. Přistupuje se k nim stejně jako k jiným odkazům na stránce. Jediný problém může nastat v řídce se vyskytujícím případě, kdy se drop-down menu rozvine pomocí JS až po kliknutí uživatele na položku v menu.

Protože vyhledávač si stránku vykreslí tak, jak vypadá po jejím načtení v prohlížeči, nemůže vědět, že uživatel někam klikl a spustila se nějaká akce, která vytvoří položky drop-down menu. Takové odkazy potom vyhledávač nevidí.

 

Jsou tzv. site-wide odkazy stále špatné pro hodnocení Google v roce 2017? Poškozují odkazový profil? Je potřeba použít pro ně Disavow?

V podstatě jde o to, zda jsou takové odkazy na webu přirozené a mají nějakou hodnotu pro uživatele nebo jde o odkazy vzniklé jen za účelem nějaké výměny odkazů, nákupu reklamní plochy apod. Jinak není velký rozdíl mezi site-wide a běžnými odkazy.

 

Mají relativní url v odkazech nějaký negativní dopad oproti absolutním url? Mohou být relativní url v odkazech použity u stránkování a atributu hreflang?

Je to úplně jedno. Obojí použití je správné a může být zaměňováno. Relativní url se mohou použít všude – i do hreflang, i do stránkování. John ho nedoporučuje používat akorát pro canonical.

 

Proč Google někdy ukazuje Featured snippets s hrozným obsahem?

Google se ve svém vyhledávacím algoritmu snaží stále zlepšovat a vrátit na každý dotaz nejuspokojivější odpověď pro uživatele. Ne vždy se to samozřejmě podaří. Je to dáno i tím, že se pracuje v různých jazycích. Takže v angličtině to může fungovat fajn, ale v češtině se to tak dobře nepodaří.

Ale pracují na tom neustále interní týmy Google. Snaží se algoritmus neustále vylepšovat a učit se od feed-backů, které pravidelně každý den přichází od pracovníků Google, jejich známých a rodinných příslušníků.

Každá taková zpětná vazba ohledně neuspokojivé odpovědi na určitý dotaz potom putuje do příslušných oddělení v Google a pověření pracovníci se tím zabývají. Některé takové „chyby“ vyřeší manuálně, ale samozřejmě prioritou je na základě těchto zpětných vazeb spíše zlepšovat algoritmus vyhledávání a dávat tak lepší výsledky atuomatizovaně.

Pokud chceme Google takto pomoct, můžeme zaslat feed-back pro každý výsledek hledání (dole na stránce v SERP), stejná funkce je také u každého Featured snippetu.

Pokud by to bylo něco velkého a neodkladného, můžeme napsat Johnovi prostřednictvím Twitteru atp.

 

Je možné použít restrikci v Meta robots pouze pro Google bota?

Ano samozřejmě. Jen je potřeba mít na paměti, že meta robots má obrácenou logiku ohledně restrikce než robots.txt. Takže pokud máte na stránce meta name robots a hodnotu noindex a na té stejné stránce specifikaci pouze pro Googlebota s hodnotou index, bere se v potaz obecnější pravidlo a stránka se nebude indexovat.

U robots.txt je toto obráceně – specifikace pro konkrétního robota má vyšší prioritu než pravidla pro všechny roboty.

 

Co si myslíte o broken linkguilding?

Není to problém 😀

 

Rich Cards – strukturovaná data – implementovali jsme je před měsícem, správně otestováno v Search Consoli, ale nevidíme je v záložce Rich Cards v Search Consoli. V čem může být chyba? Může problém souviset s mobilní X desktop verzí webu?

Hraje AMP nějakou roli pro Rich Cards?

Jedna věc, která může hrát roli, je země, v rámci které vyhledávání probíhá. Rich cards a Rich snippets nemusí správně pracovat pro všechny trhy.

Takže důvod může být jen v tom, že to v rámci Google pro Českou republiku trvá déle, než vyhledávač ta strukturovaná data zpracuje a začne je zobrazovat ve výsledcích hledání.

 

Indexuje Google obsah v iframe? V mém projektu (blog agregator) se články v iframe umisťují lépe než původní články.

Může se to stát. John říká, že se Google snaží upřednostnit originální obsah, ale v tomto případě nevidí problém v tom, že v některých případech se budou lépe umisťovat články z iframe z webu s agregovaným obsahem.

 

Existuje nějaký brandový vztah mezi různými doménami pro různé trhy u mezinárodní společnosti? Jinými slovy, může být nějaká výhoda z toho, když mezinárodní web má jednu doménu s různými jazykovými mutacemi (i když tyto mutace budou mít celkově horší obsah, protože se o ně nebude nikdo starat?)

Je to spíše otázka marketingové strategie než otázka SEO. Zda společnost používá jednu doménu s jazykovými mutacemi nebo má pro každý trh vlastní doménu, je ve většině případů z hlediska SEO nepodstatné.

Nelze obecně říct z hlediska SEO, která strategie je lepší. Vždy to bude záležet na konkrétní situaci a spíše na interní politice dané společnosti. V některých případech bude dávat větší smysl použít jednu doménu s jazykovými mutacemi, v jiných použít specifické domény pro různé trhy.

 

Pokračování v příštím článku…