Možná někteří z vás, stejně jako my v GetFound, používáte pro měření pozic klíčových slov nástroj od Link Assistant – Rank Tracker.

Z dlouhodobého hlediska se nám nástroj jeví jako užitečný a vzhledem k jeho možnostem mu zatím dáváme přednost před jinými konkurenčními nástroji. Jeho hlavní výhodou je možnost měřit pozice i pro mobilní zařízení – což se ukazuje být stále významnější metrikou, protože už v polovině roku 2016 počet uživatelů mobilů celosvětově předběhl počet uživatelů desktopu.

Rank Tracker umí měřit pozice frází jednorázově nebo podle nastavených časových harmonogramů a pravidel, můžeme si zvolit z obrovského množství jazykových a geografických preferencí – což využíváme pro zahraniční projekty nebo jazykové mutace, nástroj umí také generovat pěkné a přehledné reporty, jejichž vizuální podobu i datové zdroje lze snadno modifikovat.

Sečteno podtrženo, nástroj nabízí velikou variabilitu uživatelského nastavení a metod měření pozic klíčových slov.

Tato variabilita ale také přináší určité stinné stránky – troufl bych si říct, že Rank Tracker není úplně intuitivní nástroj a k tomu, aby fungoval správně, je potřeba zkoušet kombinace různých nastavení.

Během tohoto procesu se snadno může stát, že člověk usne, nebo omylem vyhodí počítač z okna. Proto bychom se rádi podělili o následující postup, který se nám zatím osvědčil – měří rychle a téměř se 100% úspěšností.

Zhruba před dvěma měsíci začal Rank Tracker měřit dost podivně – občas něco změřil, občas ne. Nakonec nám neměřil v žádných projektech nic.

Z logu jsme se dozvěděli, že:

com.agilemind.commons.io.proxifier.NoProxyException
at com.agilemind.commons.io.proxifier.Proxifier.a(Proxifier.java:96)
at com.agilemind.commons.io.proxifier.Proxifier.query(Proxifier.java:86)
at com.agilemind.commons.io.proxifier.ExternalServicesProxifier.query(ExternalServicesProxifier.java:12)
at com.agilemind.ranktracker.util.KeyPositionAnalyzer.getPosition(KeyPositionAnalyzer.java:19)
at com.agilemind.ranktracker.util.e.retrieve(e.java:3)
at com.agilemind.ranktracker.util.e.retrieve(e.java:2)
at com.agilemind.commons.io.pagereader.cache.impl.LockedCache.get(LockedCache.java:1)
at com.agilemind.ranktracker.util.AnalyzerCache.getCachedPosition(AnalyzerCache.java:3)
at com.agilemind.ranktracker.util.CheckKeywordOperation.execute(CheckKeywordOperation.java:29)
at com.agilemind.commons.modules.concurrent.util.operations.Operation.executeOperation(Operation.java:124)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

 

To nás příliš neposunulo 😉

Naštěstí má Rank Tracker přes jeho komplikovanost také kvalitní online podporu, která nás navedla správným směrem. Zásadní chyba byla v tom, že jsme stále používali pro měření frází nakoupené zahraniční proxy, které už se ale s novým updatem nástroje používat nemají.

 

Jak tedy postupovat?

1. Jako první krok se přesvědčte, že Rank Tracker používáte v Professional nebo Enterprise verzi. Nástroj používá totiž vlastní antiblokační systém pro měření frází, aby věrohodněji nasimuloval chování člověka a neustále nevracel požadavek na CAPTCHA.

Tato funkcionalita je ovšem přístupná právě pouze pro registrované uživatele zmíněných verz. Pokud si nejste jisti, jako verzi používáte, přejděte do Help -> Registration Info.

Nastavení Rank tracker 1

Obrázek 1 – informace o registrované verzi nástroje

 

2. Přejděte do globální navigace nástroje -> Preferences -> Proxy Settings. Nastavení by mělo vypadat následovně:

Nastavení Rank tracker 2

Obrázek 2 – Nastavení Proxy

Tedy pro každý projekt je potřeba nechat políčko Use Proxy prázdné.

 

3. O kousek výše je v nastavení položka Search Safety Settings -> Proxy Rotatiton – opět je potřeba mít hlavní políčko jako disabled.

Nastavení Rank tracker 3 

Obrázek 3 – nastavení Proxy – seznam IPs

 

4. Následuje část nastavení CAPTCHA – Search Safety Settings -> CAPTCHA Settings:

 Nastavení Rank tracker 4

Obrázek 4 – nastavení CAPTCHA

Všechna políčka zůstanou prázdná. 

 

5. Dále je potřeba nastavit Rank Checking Mode, kde budou opět všechna pole prázdná:

 Nastavení Rank tracker 5

Obrázek 5 – Rank Checking Mode

První položka s hodnotou „50“ značí počet pozic, do kterých má nástroj provádět měření. Samozřejmě, čím vyšší číslo, tím pomalejší proces měření bude.

  

6. V obecném nastavení Search Safety Settings zaškrtněte políčko Let Rank Tracker collect search engine data in the safe querying mode.

 Nastavení Rank tracker 6

Obrázek 6 – Search Safety Settings

Bez tohoto kroku by měření nefungovalo, protože by se provádělo přes vaši vlastní IP adresy a rychle by došlo k blokování ze strany vyhledávačů pro nadměrný počet dotazů. 

 

7. Po splnění šestého bodu můžete v Search Safety Settings -> Human Emulation ponechat u všech polí hodnotu Disabled, neboť dojde ještě k významnému urychlení celého procesu měření.

 Nastavení Rank tracker 7

Obrázek 7 – Human Emulation

 

Ještě mi bylo doporučeno občas promáznout Cache nástroje – v případě, že by měření vracelo nějaké chyby – Misc. Global Settings -> Clear Cache (tlačítko úplně dole).

Nastavení Rank tracker 8 

Obrázek 8 – Promazání Cache nástroje

 

Po posledním updatu jsem byl trochu zmaten z toho, kam se podělo okno s informacemi o průběhu měření. Takže teď se skrývá pod ikonkou dole v levém panelu:

Nastavení Rank tracker 9 

Obrázek 9 – ikonka odkazující na průběh měření

 

Občas se stane, v závislosti na velikosti projektu, že Rank Tracker některá slova pro některé vyhledávače prostě nezměří. Většinou jde o jednotky frází. 

Potom jednoduše používám postup, že se po doběhnutí procesu podívám do logu měření frází, nechám si zobrazit jen nedokončené úkoly a projedu je znovu dodatečně.

 Nastavení Rank tracker 10

Obrázek 10 – historie měření v projektu